Products

产品中心

产品中心/Product center
  • 产品名称 : 电子过流继电器 
  • 产品型号 :  
  • 产品类别 : 接触器和保护继电器 
  • 产品品牌 :施耐德 

LR97D电子过流继电器
0.3 到 38 A电子过流继电器. -

属于 TeSys


LT47 电子过流继电器
0.3 到 60 A电子过流继电器. -

属于 TeSys


TeSys LT3热敏保护元件
热敏电阻保护继电器. -

属于 TeSys


Easypact TVS
120到 630A国产优化型电动机控制与保护产品. -
属于 Easy Series